เว็บตรง ความคล่องตัวทางดิจิทัลของประเทศไทยมาถึงจุดต่ำสุด

เว็บตรง ความคล่องตัวทางดิจิทัลของประเทศไทยมาถึงจุดต่ำสุด

เว็บตรง ผู้เขียนสุจิตต์ ลี้สงวนสุข อยู่ในอันดับท้ายๆ ของตลาดเอเชียแปซิฟิก 9 แห่งด้านความคล่องตัวทางดิจิทัล โดยอิงจากการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจาก Workday ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันคลาวด์ระดับองค์กร

การจัดอันดับนี้อิงจากรายงาน IDC-Workday Digital Agility Index Asia-Pacific 2022 ซึ่งจัดทำร่วมกับบริษัทวิจัยตลาดระดับโลก IDC

การศึกษากำหนดสถานะของความคล่องตัวทางดิจิทัลระหว่างองค์กรในเอเชียแปซิฟิกโดยการประเมินสี่มิติ: องค์กรและวัฒนธรรม บุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส (HR) ผู้นำด้านไอทีและการเงินมากกว่า 800 ได้รับการสำรวจในเก้าตลาดในภูมิภาคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

ประเทศไทยตกลงไปหนึ่งตำแหน่งจากอันดับในปี 2020 มาอยู่ที่ 9 แซงหน้าโดยอินโดนีเซีย ซึ่งไต่ขึ้นมาเป็นอันดับที่แปด

รายงานระบุว่ามีเพียง 9% ขององค์กรในประเทศไทยเท่านั้นที่อยู่ในขั้นก้าวหน้าของความคล่องตัวทางดิจิทัล

เว็บตรง ความคล่องตัวทางดิจิทัลของประเทศไทยมาถึงจุดต่ำสุด
เว็บตรง ความคล่องตัวทางดิจิทัลของประเทศไทยมาถึงจุดต่ำสุด

โดยระบุว่า 91% ขององค์กรที่ทำการสำรวจในประเทศไทยยังคงสูงวัยในแง่ของความคล่องตัวทางดิจิทัล โดยตกอยู่ในขั้นตอนที่ช้าหรืออยู่ในขั้นของกลยุทธ์ของการเติบโตด้านความคล่องตัวทางดิจิทัล

การสำรวจพบว่าการขาดพรสวรรค์ที่เหมาะสมและมีทักษะในการได้มาซึ่งผู้มีความสามารถและรักษาไว้ซึ่งพวกเขาอย่างแข็งขันเป็นความท้าทายสูงสุด 2 ประการที่องค์กรไทยกล่าวถึงในการดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ตามรายงาน การขาดทักษะที่มีทักษะในการดำเนินโครงการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลถือเป็นความท้าทายหลักที่ต้องแก้ไขในประเทศไทย

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของไทยประมาณ 80% กล่าวว่าพวกเขามีความท้าทายในการระบุทักษะที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นต่อการสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

มีองค์กรเพียง 7% เท่านั้นที่มีกลยุทธ์การจัดการความสามารถแบบองค์รวมพร้อมการมีส่วนร่วมของพนักงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความต้องการการฝึกอบรมและพื้นที่การเติบโต ซึ่งเน้นถึงความสำคัญของการปิดช่องว่างด้านความสามารถภายในพนักงาน

ความท้าทายที่ผู้นำด้านไอทีกล่าวถึง ได้แก่ การขาดการบูรณาการที่สอดคล้องกันระหว่างระบบต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ (40%) และความยากลำบากในการเลือกโซลูชันเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้คล่องตัว (70%)

มีเพียง 3% เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาจัดการต้นทุนโดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั่วทั้งองค์กรและระบบนิเวศ

ในเอเชียแปซิฟิก ออสเตรเลียไต่อันดับขึ้น 2 ตำแหน่ง ตามมาด้วยสิงคโปร์และนิวซีแลนด์ รายงานระบุว่าองค์กรต่างๆ ในออสเตรเลียประสบความสำเร็จสูงสุดในแง่ของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

จากมุมมองของภูมิภาค มีเพียง 38% ขององค์กรที่สำรวจอยู่ในขั้นตอนขั้นสูงของความคล่องตัวทางดิจิทัล แต่มีความคืบหน้าโดยรวม เนื่องจากตัวเลขนี้สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2020

Sandeep Sharma ประธานของ Asia at Workday กล่าวว่า “ในขณะที่องค์กรต่างๆ ก้าวกระโดดเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่คล่องแคล่วมีความก้าวหน้าอย่างมาก ข้อเท็จจริงที่ว่าองค์กรส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกยังคงล้าหลัง ทำให้เกิดโอกาสในการช่วยให้องค์กรต่างๆ เร่งความเร็วทางดิจิทัล” เว็บตรง

Credit by : ufabet